15 września 2022 r.

 

Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana, rozdział 10 werset 9: Ja jestem bramą. Kto przeze Mnie wejdzie, zostanie ocalony. Przejdzie przeze Mnie i znajdzie pokarm.

 

Drodzy Czytelnicy,

 

Jakieś czterdzieści lat temu byłem wolontariuszem kuratora sądowego. Po szkoleniu i pod okiem mentora mogłem odwiedzać przestępców w więzieniu. Moim zadaniem było udzielanie im lekcji językowych w języku niemieckim lub angielskim. Dla więźniów była to zapewne tylko niewielka zmiana w ich codziennej więziennej rutynie. Efekt nauki nie był zbyt duży.

 

W tym czasie doświadczyłem, czym jest wolność. Podczas moich wizyt musiałem przejść przez wiele zamkniętych drzwi. Dotarłem dalej dopiero, gdy strażnicy odblokowali dla mnie drzwi. Kiedy moja wizyta dobiegła końca, strażnicy musieli wyprowadzić mnie z powrotem na zewnątrz przez wiele zamkniętych drzwi. Wciąż widzę w myślach wiele zakratowanych drzwi z wielkimi zamkami.

 

Jezus nie myślał o drzwiach więziennych, gdy porównywał siebie do drzwi. Myślał o drzwiach do owczarni. Ale wszystkie drzwi na tym świecie mają coś wspólnego: zamykają coś przed nami. Zawsze istnieje wnętrze i zewnętrze. Czy to drzwi więzienne, drzwi do owczarni, drzwi wejściowe, drzwi ogrodowe, drzwi samochodowe: drzwi oddzielają przestrzenie. Drzwi mogą być otwarte i zapraszające. Ale drzwi mogą być też zamknięte i zakazane.

 

30 sierpnia zmarł były rosyjski polityk Michał Gorbaczow. Podczas wizyty pod murem berlińskim w 1987 roku ówczesny prezydent USA Ronald Reagan zawołał do niego: „ Chodźcie do tej bramy! Panie Gorbaczow, proszę otworzyć tę bramę. Panie Gorbaczow, zburz ten mur.“ Dwa lata później otwarto mur berliński. Dla milionów moich rodaków były to drzwi do wolności.

 

Jezus Chrystus mówi, że jest drzwiami do wolności. Do wolności, by stać się dzieckiem Ojca w niebie. Mówi w Ewangelii Jana 8, 34 + 36: “—Zapewniam was, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu—odpowiedział Jezus. 36 Jeśli więc Syn Boży da wam wolność, wtedy staniecie się naprawdę wolni.“

Grzech blokuje drogę do tej cudownej wolności życia ze świętym Bogiem i doświadczania Jego miłości. Prawdziwy pokój z Bogiem i z bliźnimi znajdujemy tylko wtedy, gdy przechodzimy przez te Jezusowe drzwi. Tylko Jezus Chrystus jest drzwiami do życia w wolności. Apostoł Paweł w Liście do Efezjan, rozdz. 2, 5 pisze: „… że chociaż byliśmy duchowo martwi i pogrążeni w grzechach, razem z Chrystusem przywrócił nas do życia. W ten sposób, dzięki swojej łasce, uratował także was.“

 

Kto nie przechodzi przez "drzwi Jezusa", pozostaje więźniem swoich grzechów. Kto jednak wierzy w Jezusa Chrystusa, może opuścić swoje "więzienie grzechu" jako wolny człowiek. Staje się nowym człowiekiem (2 Koryntian 5:17): „Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło. Teraz zaczęło się coś zupełnie nowego.“

 

Czy apel Ronalda Reagana poruszył serce Michaiła Gorbaczowa, nie wiem. Wiem jednak, że jeśli poprosisz Jezusa Chrystusa o uwolnienie cię od twoich grzechów, to On wskaże ci drogę do wolności. On otworzy drzwi do nowego życia dla ciebie jako dziecka Bożego. On da ci wolność, abyś stał się dzieckiem kochającego Ojca w niebie. Jezus Chrystus jest kluczem do nowego życia. Twoja modlitwa dotyka serca Jezusa.

 

Zapraszam do krótkiej modlitwy:

 

Jezu Chryste, chcę stać się nowym człowiekiem. Chcę poznać wolność, którą dajesz. Chcę poznać pokój, który dajesz. Ty znasz moje serce i wiesz, co mnie od Ciebie oddziela. Mówię to przed tobą .....

Dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną każdego dnia i że zawsze przy mnie trwasz. Nic nie może mnie oddzielić od Twojej miłości. Proszę, pobłogosław mnie. Amen.

 

Dziękuję za wysłuchanie mnie. Jestem szczęśliwy, jeśli chcesz żyć z Jezusem Chrystusem. Niech Jezus Chrystus otworzy dla Ciebie drzwi do życia. Niech Cię błogosławi w ciele, duszy i duchu. 

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann