Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć.

Ewangelia Mateusza 5, 42

 

Drodzy czytelnicy,

 

my, Niemcy, rozróżniamy między posiadaniem a własnością. Proszę pozwolić mi wyjaśnić: jeśli wypożyczę książkę z biblioteki publicznej we Frankfurcie, mogę ją zatrzymać na cztery tygodnie. Jest w moim posiadaniu, ale nie jest mój. Należy do biblioteki. Jeśli wypożyczam rower na dwa tygodnie na wakacje, to mam go na swoje wycieczki. Ale to nie jest moje. Muszę go zwrócić po okresie umowy. W przeciwnym razie zostanie skradziony. To, co pożyczyłem, powinienem zwrócić tak, jak go dostałem.

Czy całe twoje życie jest pożyczone? Niemiecki showmaster Heinz Schenk ( + 2014) śpiewał: "To wszystko jest właśnie pożyczone". Piosenka zaczyna się tak: "To wszystko jest tylko pożyczone tutaj, w tym pięknym świecie. To wszystko jest tylko pożyczone, całe bogactwo, wszystkie pieniądze. To wszystko jest tylko pożyczone, każda godzina pełna szczęścia. Jeśli kiedyś będziesz musiał odejść, zostawisz to wszystko za sobą."

 

Chociaż nie jestem fanem tego aktora, odkrywam w nich biblijną prawdę. Wszystko jest na Bożą pożyczkę. Na przykład, mamy zdrowie, ale nie jest ono nasze. Czasami zabiera się go nam bardzo szybko. Mamy bogactwo. To też można nam bardzo szybko odebrać. Żyjemy w pokoju, można go nam odebrać. Żyjemy w szczęściu i możemy je stracić z godziny na godzinę. Wszystko jest pożyczone na określony czas.

 

Kościoły wiejskie są często otoczone cmentarzem. Ci, którzy chodzą na nabożeństwa w niedzielę, muszą najpierw minąć groby. To przypomina nam, że życie jest ulotne. Pożyczony czas. Czas pożyczony od Boga.

 

W przypowieści o powierzonych pieniądzach (Ewangelia Łukasza, rozdz. 19, 11 f) Jezus przypomina nam o odpowiedzialnym postępowaniu z darami, które Bóg nam powierzył. Są to nie tylko pieniądze i majątek, zdrowie i pokój. Zawiera ona również specjalne dary Ducha Świętego “Różnorodne są dary łaski Bożej, ale tylko jeden Duch Święty – ich źródło. Różnorodne są rodzaje Bożej służby, ale tylko jeden Pan, któremu służymy. I różnorodne są działania, ale tylko jeden Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. Każdy otrzymuje jakiś przejaw działania Ducha – by niosło to korzyść. (1 List do Koryntian 12, 4 – 7)

Bóg daje te dary. Mamy prawo je posiadać. To tymczasowy prezent. Ale nie są one dla nas samych, są dla dobra innych. Bóg daje je nam, aby całe zgromadzenie mogło z nich korzystać. Mając to na uwadze, rozumiem słowa Jezusa: "Dajcie każdemu, kto was o coś prosi, a nie odwracajcie tych, którzy chcą od was pożyczyć". Ponieważ wszystko jest mi dane tylko tymczasowo, mam się tym dzielić z innymi. Ponieważ nie jest to moja własność, ale ponieważ posiadam tylko wszystko, powinienem hojnie dzielić się swoimi darami z innymi.

 

Niestety nie mogę dać choremu nic ze swojego zdrowia. Niestety, nie jest to możliwe. Ale mogę dzielić się swoim czasem i siłami z chorą osobą. Mogę się pocieszyć. Mogę używać każdego daru, który Bóg daje mi dla innych. Mogę dzielić się z innymi tym wszystkim, co daje mi Duch Boży.

Bóg daje obficie! Żebyśmy mogli czynić dobro innym. Tak, żebyśmy mogli ulżyć w potrzebie. Ponieważ Bóg jest hojny, my też będziemy! To, co mamy, jest pożyczone. Więc wykorzystajmy ten czas. Wykorzystajmy dary, które daje nam Bóg.

 

To co dajemy innym ludziom, czasami wracamy w zupełnie inny sposób. Mam kilka rzeczy z powrotem przez słowo wdzięczności. Przez lśniące oczy. Ciche objęcie. To były chwile szczęścia.

Zachęcam was, abyście stali się radosnym dawcą: Niech więc każdy w sercu postanowi, ile chce dać – bez żalu i przymusu. Bóg bowiem ceni tego, który daje z radością. (2 List do Koryntian 9:7)

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)