Wówczas wstał najwyższy kapłan i w obecności całej Rady zapytał Jezusa: – Co nam odpowiesz na te oskarżenia? Lecz Jezus milczał. Wtedy zadał Mu pytanie: – Czy jesteś Mesjaszem, Synem Bożym?  – Tak, jestem – rzekł Jezus. – I zobaczycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Boga i powracającego na ziemię. Ewangelia Marka 14, 60 – 62

 

Drogi Czytelniku,

 

Jezus stoi oskarżony przed najwyższym kapłanem. On milczy. Nie broni się przed kłamstwami wysuwanymi przeciwko niemu. Przywódca duchowy zadaje ostatnie pytanie: kim jesteś? Czy naprawdę jesteś Chrystusem?

 

To pytanie mnie zaskakuje. Przez lata obserwowali go. Przez lata widzieli, jak dokonywał cudów. Uzdrowił niewidomego żebraka, który żył na marginesie społeczeństwa (Łk 18, 35). On przywrócił godność i wiarę w Boga do kobiety, która była rozwiedziona pięć razy (Jana 4:18). On nakarmił pięć tysięcy głodnych mężczyzn i ich rodzin z kilku chlebów i ryb (Mateusza 14:13). Przywrócił do życia martwą dziewczynę (Łk 8, 40). Chodził po wodzie i obmywał nogi swoim uczniom (Mt 14 i J 13).  Tego, co zrobił, nie zrobił jeszcze żaden człowiek.

 

Głosił o miłości Boga do swoich przyjaciół i wrogów. Był cichy i pokorny. On był miłosierny i pokojowy. Powiedział (Łk. 6, 27): Słuchajcie Mnie dalej: Okazujcie miłość swoim wrogom i czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą. 28 Dobrze mówcie o tych, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą”. Powiedział (Jana 14, 6) “ – Ja jestem drogą, prawdą i życiem – odpowiedział mu Jezus. – Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.” Tego, co głosił, żaden człowiek nigdy wcześniej nie słyszał.

 

Ale ani jego boskie słowa, ani jego cuda nie mogły przekonać jego obserwatorów. Mieli serce z kamienia. Zaciągnęli go przed swój sąd i potraktowali jak przestępcę. Nienawidzili go. Był ich śmiertelnym wrogiem.

Zastanawiam się: czy coś się zmieniło dwa tysiące lat później? Nawet dzisiaj ludzie pytają: Jezu, kim ty jesteś? Czy naprawdę jesteś Mesjaszem, Chrystusem? Czy jesteś synem Boga? Nawet dzisiaj wszędzie są ludzie, których nie przekonują słowa Jezusa ani Jego czyny. Oni są podejrzane lub odrzucenia Jezusa. Dla niektórych, Jezus Chrystus jest śmiertelnym wrogiem nawet dzisiaj. Walczą z nim i jego ludźmi.

 

Odpowiedź, jakiej Jezus udziela arcykapłanowi, jest wiecznie aktualna. On mówi: Ja jestem tym, który jest. Ja jestem Chrystusem, synem Boga. Ja jestem Synem Najwyższego, który sam jeden może być czczony. Powstanę z martwych i zasiądę po prawicy Boga. Ja jestem tym, o którym pisze Dawid w Psalmie 110: „Dawidowy. Psalm. Wyrocznia Boga dla Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy»

 

Jezus wyznaje swoją mesjańskość. Publicznie wyznaje, że jest sędzią świata, który przyjdzie ponownie z boską mocą i chwałą (zob. prorok Daniel, rozdz. 7).

 

Dla najwyższego kapłana i jego ludu jest to bluźnierstwo. Dlatego wyrok brzmi: kara śmierci! Sąd świecki, reprezentowany przez poganina Poncjusza Piłata, potwierdzi to. Jezus umiera na krzyżu Golgoty.

 

Jestem wdzięczny, że mogę wierzyć w Jezusa Chrystusa. On nie jest Bogiem unoszącym się gdzieś we wszechświecie, który nie dba o mnie. Jest to Bóg, który zna ból i cierpienie do głębi. On jest Bogiem, który cierpiał przez śmierć. Jest Bogiem, który chce być bardzo blisko każdego człowieka, także dzisiaj, jak brat.

Chciałbym zakończyć pochwałą. Chcę wychwalać Syna Boga wielce chwalebnego słowami apostoła Pawła z listu do Filipian, rozdział 2. Pragnę, abyście przyłączyli się do tego wychwalania:

 

“Chociaż zawsze był Bogiem, nie uważał, że za wszelką cenę musi zachować swoje boskie przywileje. Przeciwnie, wyrzekł się wszystkiego i przyjął status sługi – stał się człowiekiem takim jak wszyscy. Mało tego, uważany za zwykłego człowieka, poniżył się jeszcze bardziej i posłusznie poszedł na śmierć – i to śmierć na krzyżu. Ale właśnie dlatego Bóg niezwykle Go wywyższył i nadał Mu tytuł, który przewyższa wszystkie inne. Na dźwięk tego tytułu każda istota w niebie, na ziemi i pod ziemią padnie na kolana a każdy, kto ma w buzi język, wyzna, że to Jezus Chrystus jest Panem – na chwałę Boga, swego Ojca.”

 

Niech Bóg błogosławi Waszą Wielkanoc. Niech On obdarzy was radosnym sercem i pewnością, że jesteście osobami bezwarunkowo kochanymi przez Boga, Ojca niebieskiego.