Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Ps. 73, 28

 

Drodzy czytelnicy,

 

Asaf, prowadzący modlitwę psalmu, nie był bohaterem wiary. Zastanawiał się, czy jego wiara ma w ogóle jakieś znaczenie. Na początku swojego psalmu mówi całkiem otwarcie (wersety 2 i 3): „A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki.  Zazdrościłem bowiem niegodziwym widząc pomyślność grzeszników.“

 

Czy nie był to dowód na to, że można żyć bez Boga? Że nie potrzebujesz Boga, nie potrzebujesz religii, aby mieć dobre życie? Jakiś czas temu przeczytałem w mojej gazecie, że religia jest ważna tylko dla jednej trzeciej Niemców. W reprezentatywnym badaniu większość stwierdziła, że religia nie jest w ogóle ważna. Religia jest potrzebna co najwyżej po to, by nadać sens własnemu życiu lub zapewnić opiekę duszpasterską ludziom w potrzebie.

 

Asaf znał sens życia: być bardzo blisko Boga! W czasie potrzeby i w czasie szczęścia. Na koniec swojej długiej modlitwy podsumowuje swoją wiarę we wspaniałej triadzie:

 

1. Raduję się z bliskości Boga

 

Asaf na nowo odkrywa radość Boga! Przylgnięcie do Boga, to daje radość. Jest szczęśliwy, że zna Boga. To napełnia jego serce radością.

 

My, chrześcijanie, możemy doświadczyć tego, co przeżył Asaf. Możemy radować się z bliskości Boga. To właśnie napisał apostoł Paweł w liście do Filipian (rozdz. 4, 4-6): „Niech radość Pana wypełnia was nieustannie. Powtarzam: bądźcie pełni radości! I niech wszyscy wokół doświadczają waszej życzliwości – bo Pan nadchodzi! O nic się nie martwcie, ale ze wszystkim zwracajcie się do Boga. Proście Go, ale i dziękujcie.“

 

Bóg daje nam tę radość, gdy przylgniemy do Niego. Kiedy szukamy Jego bliskości w modlitwie, w czytaniu Jego Słowa, we wspólnocie z innymi chrześcijanami.

 

2.Bóg jest moją ufnością

 

Asaf może być pewny siebie. To jest coś innego niż optymizm. Wie bowiem, że Bóg jest wierny. To, co Bóg obiecuje, On dotrzymuje. Asaf ufa Bogu. On wie, że jest trzymany i niesiony przez Boga. Zaufanie trzyma się Bożej miłości i wierności. Tak jak dziecko jest bezpieczne w ramionach matki lub ojca, tak i on doświadcza tej pewności.

 

My, chrześcijanie, wiemy: Nic nie może oddzielić nas od miłości Boga, która została nam okazana w Jezusie Chrystusie (Rz 8:39). Jezus Chrystus jest naszą ufnością. Mogę budować na Jego słowie. Jego miłość trzyma mnie mocno każdego dnia.

 

3 Chcę o tym porozmawiać z innymi

 

Kto z radością wierzy w Boga żywego i jest tak pewny przyszłości, ten nie może milczeć! Chcemy powiedzieć innym, co wypełnia nasze serca! Jest jak kobieta, o której Jezus mówi nam w przypowieści. Zaoszczędziła dziesięć srebrnych monet (Łk 15, 8-9). „Jeśli kobieta zgubi jedną ze swoich dziesięciu cennych monet, to czy nie zapala w domu światła, nie sprząta i nie przeszukuje wszystkich kątów tak długo, aż znajdzie zgubę? A wtedy zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się razem ze mną! Znalazłam zgubioną monetę!”

 

Kto się raduje, musi powiedzieć o tym innym! Nawet w niebie tak jest. Dla aniołów jest to radosny temat rozmowy, gdy ktoś na nowo odnajduje radość w Bogu (Łk 15, 10). Jezus mówi:  „Tak właśnie cieszą się aniołowie Boży, gdy jeden grzesznik się opamięta i wróci do Boga.“ Trzeba się z tego cieszyć!

 

Jak możemy dać Bogu radość? Mówiąc innym o radości, którą Bóg daje nam przez swojego Ducha Świętego. Opowiadając innym o tym, co przeżywamy z Bogiem. Mówiąc innym, że Bóg jest z nami. Że jest wierny. Abyśmy mogli żyć z ufnością. Dlatego: wnośmy radość w życie naszych bliźnich! Jest wielu ludzi, którzy nie znają tej radości. W Niemczech jest ich wiele milionów. Módlmy się za naszych bliźnich, aby Boża radość dotknęła także ich serc.

 

Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Niech Bóg Cię błogosławi i chroni w duchu, duszy i ciele.