Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. (Ps 1, 1 – 3)

 

Drodzy czytelnicy,

 

Kiedy byłem dzieckiem, często marzyłem o domku na drzewie. To pozostało marzeniem. Nie mieliśmy ogrodu. Nie mieliśmy drzewa. Drzewa nadal mnie fascynują. Największymi drzewami, przed którymi kiedykolwiek stałem, były rude drzewa w Kalifornii.

 

Bóg musi kochać drzewa. Historia stworzenia zaczyna się od drzew (Księga Rodzaju 1, 11): Bóg widząc, że były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I stało się tak. - Raj był ogrodem drzew.

 

Ostatni rozdział Biblii znów jest o drzewach. W nowym świecie Bożym, chwalebne drzewa znów rosną (Objawienie 22:1 + 2): Potem anioł pokazał mi rzekę wody życia, przezroczystą jak kryształ. Wypływała z tronu Boga i Baranka 2 i biegła środkiem placu. Na obu jej brzegach rosło drzewo życia, owocujące dwanaście razy w roku – co miesiąc rodzące nowe owoce. A jego liście służyły narodom za lekarstwo.

Marzycielską przyszłość, która jest tu opisana. To powinno obudzić w nas tęsknotę za komunią z Bogiem. To powinno obudzić w nas tęsknotę za społecznością z Jezusem Chrystusem, Barankiem Bożym. To powinno obudzić w nas tęsknotę za strumieniami błogosławieństw, które emanują z Boga i chcą płynąć do naszego życia.

 

Ten, kto ma radość w Bogu i tęskni za Słowem Bożym, jest jak drzewo w Bożym strumieniu błogosławieństw. W jego życiu rośnie owoc Ducha Świętego (List do Galacjan, 5, 22): Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

 

Te owoce wiary niosą w sobie nasiona. Upewniają się, że te owoce się rozmnażają. Życzę wam, aby owoce Ducha Świętego rosły również w waszym życiu. Ku radości Boga i ku błogosławieństwu innych ludzi. Te duchowe nasiona powinny być zdolne do wzrastania i rozwoju w życiu innych ludzi. Tak, aby inni ludzie również doświadczyli szczęścia bycia posadzonym jak drzewo w ogrodzie wiary w Jezusa Chrystusa.

 

Niech cię Bóg błogosławi, pozostań mocno zakorzeniony w wierze w Jezusa Chrystusa.