„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni,  aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.“

Ps. 92, 13 – 16

 

Drodzy czytelnicy,

 

"Bóg jest moją skałą!" W wielu psalmach osoba modląca się widzi w Bogu mocną skałę, na której zawsze podtrzymywana jest wiara. Król Dawid modli się w Psalmie 40:2-4: Złożyłem w Panu całą nadzieję; On schylił się nade mną i wysłuchał mego wołania. 3 Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży błota, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki. 4 I włożył w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga. Wielu zobaczy i przejmie ich trwoga, i położą swą ufność w Panu.

 

Ci, którzy doświadczyli tej pomocy, jak David, mogą znów śpiewać i być szczęśliwi. David również doświadczył czasów, kiedy stracił ziemię pod nogami. Ale wierność Boża pozostała niezachwiana. Bóg usłyszał jego krzyki i pomógł mu.

 

Bóg odpowiada na nasze modlitwy we właściwym czasie dla NIEGO. On chce nam pomóc, ale jego pomoc nie nadchodzi zbyt szybko. Powinniśmy nauczyć się całkowicie ufać naszemu Panu, nawet w ciemnych fazach naszego życia. Pomoc Boga też nigdy nie przychodzi za późno, inaczej doświadczylibyśmy nieszczęścia, że ufaliśmy na próżno (William McDonald).

 

Obraz skały pokazuje nam niezachwianą łaskę Boga. To, co obiecuje, dotrzymuje. Mogę na nim polegać niezachwianie. Nawet w trudnych i mrocznych czasach mogę mu zaufać jak apostoł Paweł (Rz 8:38): “Bo jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani żadne duchowe moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani to, co wywyższone, ani to, co poniżone, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Boga, objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.”

 

Jezus Chrystus nie powiedział o sobie, że jest "kamieniem". Jezus Chrystus powiedział to o swoim uczniu Szymonie Piotrze. Piotr wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym (Mt 16, 16 - 18). Potem Jezus mówi do niego. „Dlatego mówię ci: Ty jesteś Piotr – skała – i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła go nie powstrzymają.“

 

Apostoł Piotr wciela się w chrześcijanina, przez którego Jezus Chrystus buduje swój kościół. W swoim pierwszym liście (1 List do Piotra 2, 4-5) Piotr pisze: “Przyszliście bowiem do Chrystusa, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale dla Boga dokładnie wybranym i cennym. 5 Wy również jesteście niczym żywe kamienie, z których budowany jest duchowy dom. Jesteście świętymi kapłanami, którzy przez Jezusa Chrystusa składają Bogu miłe, duchowe ofiary.“

 

Życzę ci trzech rzeczy:

 

1. proszę trzymać się Jezusa Chrystusa nawet w trudnych czasach życia. On nie zdradzi twojego zaufania. Nawet jeśli grozi ci utrata ziemi pod twoimi stopami, Bóg zna drogę dla ciebie i Jego pomoc przyjdzie w porę. On cię nie zawiedzie!

 

2. Bóg kocha cię niewzruszony. Możesz na tym polegać niezachwianie. Nic nie może cię oddzielić od miłości Boga. Wybacza poczucie winy. Wyciąga człowieka z bagna grzechu i stawia go z powrotem na solidnej podstawie wiary.

 

3 Jest to twoje powołanie, aby być "żywym kamieniem" w kościele Boga. To, co mówisz, powinno być prawdą. Twój współmałżonek, twoja rodzina powinni móc polegać na tym, co mówisz. Pozostańcie miłosierni, bo Bóg też jest miłosierny. Pozostańcie wierni w waszych relacjach, w waszej rodzinie, w kościele, w którym Bóg was zasadził. Bo Bóg też jest ci wierny.

 

Niech cię Bóg błogosławi w tych krokach wiary!