Jesteś na mojej prywatnej stronie internetowej ku chwale Boga, Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

 


Moja chrześcijańska spowiedź

 

Ojcze nasz,

któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.
Amen.

 

 

Moja modlitwa

 

Wierze w Boga,

Ojca Wszechmogacego Stworzyciela nieba i ziemi,
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego Pana naszego,
który sie poczal z Ducha Swietego, narodzil sie z Maryi Panny,
umeczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyzowan, umarl i pogrzebion,
zstapil do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstal,
wstapil na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogacego,
stamtad przyjdzie sadzic zywych i umarlych.
Wierze w Ducha Swietego,
Swiety Kosciól powszechny,
Swietych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciala zmartwychwstanie,
zywot wieczny. Amen.