15 listopada 2022 r. Zostań ambasadorem

 

Królestwo Boże nadejdzie niezauważalnie—odpowiedział. —Nikt nie powie: „Tu jest!” albo: „Jest tam!”. Królestwo Boże jest bowiem wśród was. Ewangelia Łukasza 17, 20 + 21

 

Drogi Czytelniku,

 

Pobożni faryzeusze pytają Jezusa o Królestwo Boże. Chcą wiedzieć, kiedy Mesjasz ustanowi swoje królestwo pokoju na tej ziemi. Jezus jednak ich rozczarowuje. Nie wymienia dnia, w którym zasiądzie na tronie w Jerozolimie po wyparciu znienawidzonych Rzymian z ziemi. Jego królestwo pokoju przyjdzie w inny sposób niż w ich marzeniach. Zaczyna się pośród nich. Zaczyna się tam, gdzie ludzie żyją w duchu Bożym:

 

Istotą królestwa Bożego nie są przecież przepisy dotyczące jedzenia i picia, ale prawość, pokój i radość w Duchu Świętym. Rzymian 14, 17

 

Więc o to chodzi: Boża sprawiedliwość, Boży pokój, Jego radość, to są cechy Królestwa Bożego. Gdzie Duch Święty wprowadza sprawiedliwość, pokój i radość, tam jest Królestwo Boże. Również dzisiaj, w 2022 roku, królestwo Boże jest tam, gdzie żyjemy w tym zaufaniu do Boga, z tymi darami.

 

Kiedy królestwo Boże jest pośród nas, wywołuje także skutki zewnętrzne. Dlatego apostoł Paweł pisze

Mając więc za sobą autorytet Chrystusa, jesteśmy wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi. Dlatego w imieniu Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem! 2 Koryntian 5:20

Boża sprawiedliwość, pokój i radość czynią nas ambasadorami Jezusa Chrystusa w naszym świecie. W rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole.

 

Jesteśmy ambasadorami Chrystusa. Jaka jest więc nasza misja jako duchowych ambasadorów? Jakie jest nasze przesłanie? Dokładnie to, co mówi Paweł: pojednajcie się z Bogiem! Zaprzestać wszelkiej walki przeciwko Bogu i sobie nawzajem! Przestań oskarżać Boga. Przestańcie szydzić z Jezusa Chrystusa. Bóg wyciąga do ciebie rękę. On chce dać ci radość przez swojego Ducha. On chce uczynić was budowniczymi pokoju. Kiedy Jezus wysyła swoich ambasadorów, daje im następującą misję:

 

Idźcie! Posyłam was jak owce między wilki. Gdy odwiedzicie jakiś dom, życzcie wszystkim pokoju. Jeśli to pobożni ludzie, odpowiedzą wam tym samym. Jeśli nie—pokój pozostanie z wami. Ewangelia Łukasza 10:3 + 5 + 6

 

Przynieść pokój wilkom - co za wyzwanie! Być ambasadorami pokoju, gdziekolwiek się znajdziemy. I być ambasadorem radości. Nawet przynosząc radość ludziom, którzy już dawno stracili śmiech. "Radość Pana jest waszą siłą!" (Nehemiasza 8:10). Jako ambasadorzy przybliżajmy innym ludziom nieco Królestwo Boże.

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann