1 kwietnia 2023 Miecze na pługi

 

Izajasza 2, 4: On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. 

Drodzy czytelnicy,

 

Chciałbym ponownie pokazać Wam dwa znaczki z chrześcijańskim przesłaniem:

 

Węgierski znaczek przedstawia rzeźbę, która stoi w ogrodzie budynku ONZ w Nowym Jorku. W 1959 roku Związek Radziecki podarował ONZ tę rzeźbę autorstwa rosyjskiego rzeźbiarza. Ma ona przypominać o pokojowych celach Karty Narodów Zjednoczonych. Miecze mają stać się pługami. Czołgi mają stać się traktorami dla rolnictwa. Żaden naród nie będzie już prowadził wojny przeciwko innym narodom. 

 

Ten obraz jest wizją biblijną. Mówi o królestwie pokoju Mesjasza.

 

Wydaje się, że rzeźba i jej biblijne przesłanie zostały dawno zapomniane. Nawet gdyby nie stała w ogrodzie przed ONZ, lecz tuż obok mównicy Zgromadzenia Ogólnego ONZ - wątpię, by to coś zmieniło. 

 

W tych czasach znów wyraźnie doświadczamy, że ani gołosłowne deklaracje, ani rzeźby nie prowadzą do pokoju między narodami. Nawet znaczki nie są w stanie tego zrobić. Zmiana następuje tylko wtedy, gdy postępujemy ze sobą w duchu Chrystusa. 

Taki jest temat drugiego znaczka z 1968 roku, kiedy to niemieccy katolicy spotkali się pod hasłem "Pośród tego świata". Widać krzyż Jezusa Chrystusa i gołębicę. 

 

To przesłanie jest aktualne także dzisiaj: Pośrodku tego świata, w którym toczą się zbrojenia wojskowe i krwawe bitwy, stoi krzyż Jezusa. Jezus Chrystus jest Księciem Pokoju (Izajasza 9:5 + 6). Tylko On może przynieść prawdziwy pokój. Bez Niego są tylko niezliczone krzyże na grobach.

 

Apostoł Paweł w 2 Kor 5, 19 + 20 pisze: „Bóg przez Chrystusa pojednał bowiem ze sobą świat, nie wypominając ludziom ich grzechów, nam zaś polecił przekazywać innym wieść o tym pojednaniu. Mając więc za sobą autorytet Chrystusa, jesteśmy wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi. Dlatego w imieniu Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem!”

 

Znaczek przedstawia nie tylko krzyż, ale również gołębicę. Może on przedstawiać gołębia pokoju, ale także Ducha Świętego. Duch Święty jest obrazowo przedstawiony przez gołębia. 

 

Ani stare rzeźby, ani stare znaczki nie zmieniają nas. Tylko sam Bóg może to zrobić przez cud wiary. Jego Duch może zmienić nasze serca. Jezus Chrystus może i uczyni nas ludźmi pokoju. My chrześcijanie mamy być ambasadorami pokoju i pojednania!

 

Nie mam nadziei, że rozum zamieni miecze na lemiesze. Mam jednak pewność, że Boży Duch może uczynić każdego człowieka narzędziem Jego pokoju. I mam wielką nadzieję, że biblijna wizja wkrótce się spełni.

 

Dziękuję, że mnie słuchacie. Życzę wam błogosławionych dni wielkanocnych. Trzymajcie się mocno Jezusa Chrystusa, który poniósł na krzyż grzech wszystkich ludzi. Trzymajcie się mocno nadziei zmartwychwstania. Jezus Chrystus żyje i zaprowadzi swoje królestwo pokoju. On wam błogosławi!

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann