We wszystkim, co robicie, okazujcie miłość. 1 Kor. 16, 14

 

Drodzy czytelnicy,

 

Życzę wam błogosławionego nowego roku. Obyście mogli żyć w pokoju i wolności. Niech Bóg, nasz Ojciec w niebie, da wam "chleb powszedni", o który prosimy Go w Modlitwie Pańskiej. Niech nasz Pan Jezus Chrystus nadal będzie waszym dobrym pasterzem w tym nowym roku. On jest także w tym roku drogą, prawdą i życiem (Ew. Jana 14:6).

 

Mottem na ten nowy rok jest werset biblijny z 1 Listu do Koryntian. Będzie on towarzyszył nam, chrześcijanom, w nadchodzących dniach i miesiącach: Wszystko, co czynicie, niech będzie czynione w miłości. 

 

Czynienie czegoś w miłości oznacza, że nie robimy tego bez miłości. Oznacza to nie traktowanie innych ludzi bez szacunku. Oznacza to traktowanie innych z szacunkiem i życzliwością. Ta miłość obejmuje również przebaczanie innym i, jeśli to możliwe, pojednanie. Dla mnie odpowiedzialne traktowanie Bożego stworzenia jest również częścią tego przykazania miłości. Powinniśmy traktować całą naturę z godnością i niczego nie niszczyć.

 

Trzy znaczki, które dziś pokazuję, są dla mnie pomocą w myśleniu:

 

Francuski znaczek przedstawia kontury piłkarzy. Motywem na polskim znaczku jest wędkarz z łososiem wijącym się na żyłce. Niemiecki znaczek przedstawia muzykę ludową. Akordeonista jest całkowicie "w swoim żywiole". Wszyscy gracze na znaczkach są "w swoim żywiole".

 

My, Niemcy, mamy takie wyrażenie, że "ktoś jest w swoim żywiole". Oznacza to, że ktoś znajduje się w odpowiednim miejscu i czuje się bardzo komfortowo robiąc to, co robi.  Na przykład francuscy piłkarze na znaczku. Są w swoim żywiole i grają z pasją, aby zdobyć trofeum. Polski wędkarz jest w swoim żywiole i spędza godziny próbując złowić największą rybę (chociaż zabiera rybę z jej żywiołu, wody). Niemiecki akordeonista może z rozmarzeniem grać jeden utwór za drugim, nie zważając na otaczający go świat.

 

Jaki jest twój "żywioł", w którym czujesz się absolutnie swobodnie? Może biwakowanie lub czytanie? A może śpiew?

 

Dla nas, chrześcijan, ta miłość, o której mówi apostoł Paweł, powinna być naszym "żywiołem". Miłość do Boga i bliźnich powinna być dokładnie tam, gdzie czujemy się komfortowo i gdzie najbardziej lubimy przebywać. My, chrześcijanie, powinniśmy być "całkowicie w swoim żywiole", gdy możemy zrobić coś dobrego dla innych. Jesteśmy "w swoim żywiole", gdy możemy przyczynić się do pojednania. Jesteśmy "w swoim żywiole", gdy możemy budować mosty między ludźmi, gdy możemy pokonywać mury nienawiści i zasypywać podziały między ludźmi, którzy są ze sobą skłóceni. Jesteśmy "w swoim żywiole", gdy możemy przekazywać światu Bożą miłość. 

 

Nie ma znaczenia, czy kochasz piłkę nożną, czy lubisz jeść ryby lub słuchać muzyki ludowej. Jedyną ważną rzeczą jest to, abyś w nadchodzącym roku zawsze był w swoim "żywiole miłości". Wszystko, co robimy, możemy robić na chwałę Boga. Czyńmy to z miłości do Boga i bliźnich. Niech nasz Pan Jezus Chrystus da nam serce wypełnione Jego miłością. Jeśli wszystko, co robimy, robimy z Bożą miłością, rok 2024 będzie błogosławionym rokiem dla naszych bliźnich.

 

Dziękuję bardzo za wysłuchanie mnie. Serdecznie zapraszam na kolejne nabożeństwo ze znaczkami 15 stycznia. Do tego czasu życzę Bożego błogosławieństwa i ochrony ducha, duszy i ciała przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann