15 czerwca 2023 r
Psalm 23

 

1 Psalm. Dawidowy. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 
3 orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 
4 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 
5 Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; 
mój kielich jest przeobfity. 

6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. 

 

Drodzy czytelnicy,

 

Podziwiam silnego mężczyznę z łydką na ramieniu na znaczku z Nigerii. Silny i zręczny mężczyzna! Ja już mam problemy z wzięciem kota na ręce. Bycie pasterzem to trudna praca w wielu krajach. Z drugiej strony włoski pasterz pasący swoje stado na wyspie Sardynia wydaje się mieć spokojną pracę. 

 

Pasterze w starożytnym świecie musieli być silni i odważni, jak Dawid. Mieli niebezpieczną pracę. Dawid donosi (1.Sam. 17, 34+35): 

 

“Odrzekł Dawid Saulowi: «Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem.”

 

Dawid wiedział, że jego trzoda nie przetrwa bez jego ochrony. Stają się ofiarami drapieżników lub złodziei. Potrzebują odważnego i silnego obrońcy, tak jak my, ludzie. Ludzie również mogą być bezbronni i stać się ofiarami złych ludzi. Dlatego Dawid porównuje siebie do bezbronnej owcy, która nie przetrwa bez Bożej ochrony. Pan Bóg jest jego obrońcą. Sam Bóg jest jego dobrym pasterzem.

 

Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana (rozdział 10 werset 11): „Ja jestem dobrym pasterzem, który oddaje życie za swoje owce.“

 

Jezus Chrystus jest wiernym opiekunem ludzi, który idzie przed nami w życiu i chroni nas. On walczył za nas. Walczył przeciwko mocy grzechu i przeciwko mocy śmierci. Nie mamy szans przeciwko tym mocom. Ale nasz dobry pasterz Jezus odniósł zwycięstwo nad diabłem i mocą grzechu na krzyżu Golgoty. Dobry pasterz Jezus powstał z martwych w poranek wielkanocny i ostatecznie odebrał moc śmierci (2 Tymoteusza 1:10):

 

„Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć3, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.”

 

Podobnie jak Dawid, możemy powierzyć się dobremu pasterzowi. Ci, którzy powierzają swoje życie dobremu pasterzowi Jezusowi, nie odczuwają braku bezpieczeństwa, miłości i troski. Jezus Chrystus towarzyszy swojemu umiłowanemu ludowi we wszystkich kryzysach. Stoi przy nich we wszystkich trudnościach. On chce dobrze dla ciebie i dla mnie! Każdego dnia mogę ufać, że Jezus Chrystus chroni mnie i troszczy się o mnie. Jestem dla Niego cenny. On oddał za mnie swoje życie! Ty też jesteś wartościową osobą. Stąd Jego zaproszenie: powierz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On chce dla ciebie dobrze. 

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann