15 października 2023

 

Wybrani 

 

Ewangelia Jana 15, 16 + 17

To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc—trwały owoc!—i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu. Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!

 

Drodzy Czytelnicy,

 

Znaczek z Nowej Zelandii upamiętnia powszechne prawo wyborcze. W prawdziwej demokracji wszyscy obywatele mają to prawo. Wszyscy obywatele państwa mają takie samo prawo. Mogą oddawać swoje głosy swobodnie, tajnie i bezpośrednio. Jest rzeczą oczywistą, że po wyborach wybrana osoba musi również zaakceptować wybór. Byłoby absurdem, gdyby ktoś został wybrany, a następnie odrzucił swój wybór.

 

Jezus mówi swoim uczniom, że ich wybrał. Ma boską władzę, by wybierać ludzi, którzy pójdą za Nim. Żaden człowiek nie jest w stanie wybrać Boga. Boga nie można wybrać jak polityka. Wybór zawsze pochodzi od Boga. Biblia donosi: Noe został wybrany, aby zbudować Arkę Zbawienia. Abraham został wybrany, aby stać się błogosławieństwem dla wszystkich ludzi na ziemi (Rdz 12:3). Mojżesz został wybrany przy krzewie cierniowym, aby poprowadzić lud Boży do wolności. (Wj 3). Izajasz został powołany na proroka Boga Wszechmogącego (Iz 6).
 

Mateusz, poborca podatkowy, został wezwany do naśladowania Jezusa w Jego pracy. Jezus powiedział: Pójdź za mną! Mateusz usłyszał, wstał i poszedł za Jezusem (Ewangelia Mateusza 9:9). Wszyscy, którzy poszli za Jezusem, zostali wybrani i wezwani do naśladowania. Jednak wszyscy mieli również możliwość wyboru. Mogli powiedzieć "tak" lub "nie". Nie zmieniło się to aż do dzisiaj. Bóg pozostawia nam decyzję, czy zaakceptujemy Jego wybór. Bóg pozostawia nam wolną, skrytą i bezpośrednią odpowiedź, czy powiemy "tak", czy "nie". Bóg pozostawia naszej wolnej woli, czy powiemy "tak" Jego miłości, czy też Go odrzucimy.

 

Również dzisiaj Bóg wybiera ludzi na całym świecie. „Takie postępowanie jest dobre i podoba się Bogu, naszemu Zbawicielowi, który pragnie zbawić i doprowadzić do prawdy wszystkich ludzi. Istnieje bowiem tylko jeden Bóg i jeden pośrednik między Nim a ludźmi: Człowiek—Chrystus Jezus.“ (1 Tymoteusza rozdz. 2)

 

Ktokolwiek mówi TAK Jezusowi Chrystusowi, On napełnia go swoją mocą i daje mu prawdziwe życie. To nowe życie charakteryzuje się miłością do Boga i bliźnich. To jak życie w jasny dzień po ciemnej nocy. Absurdem byłoby odrzucenie tego wyboru! Absurdem jest odrzucać miłość Boga!

 

Życzę ci, abyś był w stanie utwierdzić się w swoim wybraniu i mógł teraz doświadczyć, jak twoja ścieżka życia stała się ścieżką błogosławieństw. Jeśli nadal jesteś niepewny: Bóg kocha cię bezwarunkowo. Proszę, wyrusz w drogę do Niego! Powiedz TAK swojemu wyborowi. 

 

Dziękuję za wysłuchanie mnie. Serdecznie zapraszam na kolejne nabożeństwo ze znaczkami 1 listopada. Do tego czasu życzę Bożego błogosławieństwa i zachowania w duchu, duszy i ciele przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Druckversion | Sitemap
© 2023 Hans-Peter Nann